Oferta

Wśród usług jakie oferujemy w naszej firmie znajdują się:

 • mapy do celów projektowych (analogowe i numeryczne),
 • wytyczenia budynków, przyłącz oraz sieci uzbrojenia terenu,
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków, przyłącz oraz sieci uzbrojenia terenu,
 • pomiary sytuacyjno wysokościowe,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • numeryczne mapy zasadnicze i ewidencji gruntów,
 • podziały nieruchomości,
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • aktualizacja ewidencji gruntów,
 • wznowienia punktów granicznych,
 • wyznaczania punktów granicznych,
 • modernizacje ewidencji gruntów i budynków,
 • mapy do zalesienia gruntów.